Trường Mầm non Hoa Lư được xây dựng trên địa bàn thôn Kim Bôi xã Hoa Lư với diện tích 2244m2, cơ sở vật chất được xây dựng  khang trang, đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đổi mới giáo dục. Trường Mầm non Hoa Lư từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tháng 7 năm 2014 nhà trường được công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

Năm học 2018 - 2019 trường có 9 nhóm, lớp với số lượng 180 trẻ, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Trường có  Chi bộ Đảng giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Trường có các tổ chức như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cha mẹ trẻ. Các đoàn thể đều hoạt động tích cực góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua chi bộ nhà trường đạt chi bộ TSVM,  nhà trường đạt trường Tiên tiến cấp huyện, Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh.

Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, phong trào thi đua và các chủ đề năm học. Trường luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm đổi mới phương pháp dạy học. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục Mầm non mới, kế hoạch giảng dạy, chế độ sinh hoạt trong ngày cho trẻ, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.